Công ty  tư vấn và quản lý dịch vụ nhà hàng khách sạn HRS Việt Nam chúng tôi với các chuyên gia setup, vận hành nhà hàng sẽ giúp bạn nghiên cứu thị trường nhà hàng trong khu vực, lập bản nghiên cứu các hình thức kinh doanh, giá cả, chất lượng phục vụ và đánh giá SWOT để thấy viễn cảnh mục tiêu kinh doanh.

1.Khảo sát thị trường, định hướng sản phẩm nhà hàng

HRS Việt Nam sẽ nghiên cứu khảo sát, đánh giá các nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng tại khu vực kinh doanh, sau đó đưa ra các phương án sản phẩm phù hợp theo từng vùng miền của nhà hàng.

2.Định hướng chiến lược kinh doanh nhà hàng

Đinh hướng quy mô kinh doanh, số lượng khách cần thiết cho nhà hàng và khả năng tổ chức hoạt động kinh doanh nhà hàng dựa trên số vốn đầu tư ban đầu,  xác định được nguồn khách hàng mục tiêu, để tập trung thưc hiện.

3.Xác định phương án kinh doanh

Bản kế hoạch hướng dẫn setup nhà hàng, ở đây, chủ đầu tư sẽ nắm bắt được nhiệm vụ, mục tiêu ngắn và dài hạn; nhận thấy điểm mạnh và yếu của nhà hàng cùng những cơ hội và thách thức trong quá trình khởi tạo kinh doanh. Từ đó, xác định được chiến lược kinh doanh, cạnh tranh

4.Tư vấn thiết kế công trình

Từ Trong phần này, đội ngũ tư vấn nhà hàng cũng tiến hành thiết kế, xây dựng công trình, thi công hoàn thiện và đưa nhà hàng bước đầu hoạt động. Các bản báo cáo chi phí và doanh thu liên tục được cập nhật.

5. Xây dựng Ngân sách hoạt động

Ngân sách hoạt động sẽ bao gồm bảng ngân sách năm gồm tỷ lệ chi phí tháng theo từng giai đoạn cụ thể, xác định giá xuất trung bình/người/bữa, doanh thu từ các nhà tài trợ; bảng ngân sách hoạt động theo kế hoạch từ 6 tháng, 1 năm; bảng dự trù nguồn khách trong tương lai. Ngoài ra, chủ nhà hàng còn nắm rõ tổng chi phí trong quá trình setup nhà hàng như: Chi phí hoạt động, chi phí gián tiếp, quản lý, chi phí khấu hao…

6. Tổ chức chiến dịch truyền thông, marketing, bán hàng online hiệu quả

Xây dựng chiến lược marketing, nhằm tạo thương hiệu nhà hàng trước cả khi nhà hàng bắt đầu đi vào hoạt động. Chuyên gia setup sẽ giúp bạn lập bản kế hoạch truyền thông theo từng thời kỳ cụ thể, theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Chiến lược marketing phải đảm bảo việc định vị thương hiệu, cấu trúc thương hiệu, thu hút khách hàng, duy trì hình ảnh ấn tượng thông qua chất lượng phục vụ, chất lượng món ăn, giá cả cạnh tranh…

7. Tuyển dụng nhân sự và huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ phục vụ khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn setup nhà hàng trọn gói, chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Việc đào tạo là yêu cầu bắt buộc trong thời điểm đầu tiên và tiến hành từng phần nâng cao trong suốt quá trình vận hành nhà hàng nhằm nâng cao trình độ và đảm bảo nhân viên có đủ khả năng đáp ứng chất lượng dịch vụ.

Ba yếu tố của đội ngũ cần tuyển dụng: Kiến thức, kỹ năng, thái độ để giúp khách hàng được phục vụ sự chuyên nghiệp; cơ sở có tốt bao nhiêu nhưng đội ngũ phục vụ kém sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phục vụ. Chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn tuyển dụng để có được đội ngũ tốt cùng với chính sách thu hút nhân sự giúp cho cơ sở duy trì ổn định.

8. Quản lý hoạt động nhà hàng

Trong thời gian đầu hoạt động đội ngũ setup HRS Việt Nam sẽ điều hành nhà hàng chặt chẽ. Mọi hoạt động, chúng tôi luôn cập nhật và thông cáo chủ đầu tư để nắm được cụ thể tình hình kinh doanh nhà hàng. Đồng thời,  giải quyết phát sinh không mong muốn trong suốt quá trình này.