Thành công của các dự án chúng tôi setup luôn có sự đồng hành tư vấn của đội ngũ chuyên gia của HRS Việt Nam:

Trình độ chuyên môn: Lãnh đạo, điều hành, đàm phán giải quyết các vấn đề quan trọng, ra quyết định, hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô. – Chuyên gia Trần Anh Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B tham gia set-up cho nhiều mô hình nhà hàng khác nhau trên toàn quốc, từ Hà Nội đến Bắc Ninh, Hưng Yên, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đà Lạt, Sài Gòn… Sinh ra và lớn lên ở đất Sài Thành, Chuyên gia Trần Anh Quốc luôn đề cao: – “Tinh thần phục vụ” và “chất lượng dịch vụ” nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho thực khách – Đảm bảo “hiệu quả đầu tư” cho khách hàng.
Chuyên gia Trần Anh Quốc

 

Trình độ chuyên môn: Lãnh đạo, điều hành, đàm phán giải quyết các vấn đề quan trọng, ra quyết định, hoạch định chiến lược ở tầm vĩ mô.

– Chuyên gia Trần Anh Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B tham gia set-up cho nhiều mô hình nhà hàng khác nhau trên toàn quốc, từ Hà Nội đến Bắc Ninh, Hưng Yên, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đà Lạt, Sài Gòn… Sinh ra và lớn lên ở đất Sài Thành, Chuyên gia Trần Anh Quốc luôn đề cao:

– “Tinh thần phục vụ” và “chất lượng dịch vụ” nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho thực khách
– Đảm bảo “hiệu quả đầu tư” cho khách hàng.

 

 

Chuyên gia Vũ Ngọc Tuấn  (Eric Vũ)

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn Chuyên gia Huấn luyện, Tái thiết Doanh nghiệp

 

Chuyên gia NguyỄN Thành Hiệp  (Herry Nguyen)

Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Trình độ chuyên môn: CEO, X-LAND, EVENT Chuyên gia Sự Kiện, Diễn Giả

 

 

Chuyên gia Jason Pham

Vai trò của Chuyên gia Jason Pham là phụ trách tất cả các mảng công việc liên quan đến:

+ Marketing, bao gồm cả PR, truyền thông.
+ Kinh doanh
+ Chăm sóc Khách hàng của Nhà hàng. Tuyển dụng và đào tạo các bộ phận chức năng khác của Nhà hàng, ngoài 2 bộ phận Bếp và Phục vụ.

Chuyên gia Đỗ Cao Thanh Hà

Vai trò của Chuyên gia Đỗ Cao Thanh Hà là phụ trách tất cả các mảng công việc liên quan đến:

+ Quản trị nhân sự bao gồm tuyển dụng và đào tạo
+ Quản lý và đào tạo kế toán
+ Các mảng liên quan đến Hành chính văn phòng